close icon
Välkommen till Copykrea

Vi upptäcker att du navigerar från en annan plats till den som motsvarar denna webbplats. Vi har inte en webb för det land som du besöker oss, men vi har en internationell webb. Bekräfta vilken plats du vill besöka.


Policy för cookies

We use cookies to improve your experience on Copykrea; read on for more information.

Information om kakor

I enlighet med gällande bestämmelser är det obligatoriskt att inhämta användarens uttryckliga samtycke på alla webbsidor som använder sig av cookies som kan tas bort, innan användaren navigerar genom dem.

Vad är kakor?

Cookies och andra liknande tekniker som lokala delade objekt, flashcookies eller pixlar är verktyg som används av webbservrar för att lagra och hämta information om sina besökare, samt för att erbjuda en korrekt funktion av webbplatsen.

Med hjälp av dessa enheter kan webbservern komma ihåg vissa uppgifter om användaren, t.ex. dennes preferenser när det gäller visning av sidorna på den servern, namn och lösenord, den tjänst som intresserar dem mest osv.

Cookies som berörs av förordningarna och undantagna cookies

Enligt EU-direktivet är de cookies som kräver användarens informerade samtycke analytiska cookies och reklam- och anslutningscookies, med undantag för cookies av teknisk karaktär och cookies som är nödvändiga för webbplatsens drift eller tillhandahållandet av tjänster som användaren uttryckligen har begärt.

Typer av cookies

Enligt syftet:

Enligt egenskapen:

Enligt bevarandeperioden:

Behandling av personuppgifter

eCommProjects Internet S.L. är ansvarig för behandlingen av den berörda partens personuppgifter och informerar om att dessa uppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 ("GDPR"), varför följande behandlingsinformation tillhandahålls:

Rättigheter för den berörda parten:

Kontaktuppgifter för att utöva dina rättigheter:

eCommProjects Internet S.L. C/Azorín 140 - 24010 León, León (Spanien). E-post: [email protected]

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: [email protected]